Biuletyn Informacji Publicznej: Szkoła Postawowa w Konradowie
Szukaj
Menu
· Status prawny
· Obwód szkoły
· Organy szkoły
· Sekretariat
· Redakcja BIP
· Oferty pracy

Status prawny

Szkoła Podstawowa w Konradowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego.

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),

• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),

• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

• Statutu,

• Zarządzeń Kuratora,

• Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

• Ramowego planu pracy szkoły,

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

Regulaminów:

o Regulaminu Rady Pedagogicznej.

o Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

o Regulaminu Rady Rodziców

o Regulaminu biblioteki szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wschowa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.


Statut jednostki
Rozmiar: 816.50 KB
Data publikacji: 2012-12-17 18:38:13
Ilość pobrań: 612

Data publikacji: 2012-12-17 18:24:45 (1592 odsłon)
- Administrator
tel. 6    e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-17 18:38:13 Dodano załącznik: Statut jednostki (STATUT__Szkoły__2010-2011[1x1].doc) Administrator

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa